Hiếp dâm em điệp viên xinh đẹp vú to Shoko Takahashi

Hiếp dâm em điệp viên xinh đẹp vú to Shoko Takahashi. Chủ sở hữu đội đã cho tôi chiếc áo đấu cuối cùng của cha tôi mà ông ấy đã mặc trong một trận đấu. Hai chúng tôi đặt nó vào tủ kính. Cả hai chúng tôi đều có những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Họ nâng cao áo đấu của cha tôi lên một bức tường trên lối vào.

Nhìn chiếc áo đấu của anh ấy được nâng lên đúng vị trí, tôi gần như không nhận thấy họ đang đứng đó. Đó là bảy người mà cha tôi đã cứu. Ở đó, cô ấy đang đứng ở cuối hàng. Không ai cần giới thiệu cô ấy là tôi. Tôi không biết tên cô ấy nhưng tôi biết cô ấy là ai. Cô ấy là người cuối cùng mà cha tôi cứu được. Cô ấy đã có hai con với cô ấy và chồng cô ấy đứng đằng sau cô ấy.