Cô em hàng cực ngon đi bán dâm

Cô em hàng cực ngon đi bán dâm. Những lời lăng mạ vẫn tiếp tục trong phần còn lại của tuần. Ian bắt đầu sợ hãi mỗi khi Grant ra khỏi văn phòng của anh ta. Sau đó đến thứ sáu. Sếp của anh ấy có vẻ vui vẻ cả ngày. Không có sự xúc phạm hay bất cứ điều gì. Mặc dù Ian đã nhận lại một vài báo cáo với những lỗi nhỏ trên chúng. Sau đó, gọi người đàn ông nhỏ hơn vào văn phòng đe dọa của mình ngay trước khi đóng cửa. Tôi có thể làm gì không. Đứng và đi quanh bàn của mình. Anh vẫn ở đây. Vì vậy, rõ ràng là bạn muốn công việc buồn bã gật đầu. Nhưng bạn vẫn tiếp tục mắc sai lầm. Tôi cần có một cái gì đó từ.