Chồng đi công tác vợ ở nhà tòm tem cùng em chồng

Chồng đi công tác vợ ở nhà tòm tem cùng em chồng. “Bạn biết đấy, tôi thực sự ghét bán căn nhà ở Los Angeles. Thị trường ở đó thực sự hút; chúng ta sẽ không bao giờ đến gần giá trị của nó. ”

Tôi đề nghị. “Đưa nó cho Alyssa thì sao?”

Đôi mắt của mẹ sáng lên nhưng sau một hoặc hai lúc tâm trạng của mẹ lại tối sầm lại. “Họ không kiếm đủ để trả thuế.”

Tôi thú nhận mối quan tâm của tôi. “Mẹ ơi, con không muốn Joan phải lớn lên trong khu phố mà cô ấy hiện đang ở.”

Mẹ cũng nói rõ. “Tôi biết Edward hiện đang làm hai công việc và Alyssa cũng có một công việc bán thời gian.”